سلام
کسی میدونه کتاب مدار مجتمع خطی پروفسور بهزاد رضوی ترجمه داره یا نه؟اگه داره میتونم دانلود کنم؟مرسی