سلام
من میخام از حافظه داخلی خود میکرو lpc23xx or lpc21xxبرای ذخیره کردن دیتا استفاده کنم شبیه eeprom میکروهای دیگه . تو اینترنت کلی گشتم ولی چیزی نتونستم پیدا کنم کسی کار کرده یا می تونه راهنمایی کنه.من باkeil کار میکنم