سلام
من با mfile.raddat.mat سیگنال های ECG رو می خونم .که خروجیش دو سیگنال 30000 نمونه ای روی همه.درست می خونم؟؟؟؟؟