با سلام
با این روش میآ*شه برد سنسور IR رو افزایش داد (نسبت به یک دیود گیرنده ساده) و حساسیتش رو هم نسبت به نور محیط کم کرد. من با یکی از دوستانم این مدار رو ساختیم و به یک سنسور CNY70 متصل کردیم، نتیجه این شد که فاصله قابل تشخیص از حدود ۳ سانت به حدود ۱۵ سانت افزایش پیدا کرد (البته عملکرد مدار خیلی عالی نبود).
به عنوان مثال با دوتا از این سنسورها در جلوی روبات میآ*شه یه روبات ساده ساخت که موانع سر راهش رو تشخیص میآ*ده و اونآ*ها رو دور میزنه. من با دوتا سنسور IR یه همچین روباتی ساختم البته از این مدار استفاده نکرده بودم ولی عملکرد مشابهی داشت.

منبع: http://www.leang.com/robotics/info/index.html


به عنوان یه توضیح خیلی مختصر: این IC یه tone-detector و همچنین یه جور PLL است. فرکانس ایجاد شده با نوسان ساز مقاومتی-خازنی بر روی پایه 6 به عنوان یه فرکانس مرجع به کمک یک ترانزیستور تقویت شده و به دیود فرستنده اعمال می شود. خروجی دیود گیرنده بعد از فیلتر به وسیله خازن به پایه 3 به عنوان فرکانس ورودی وارد میشود. اکنون اگر فرکانس مرجع و ورودی یکی باشند (در یک محدوده مشخص باشند). خروجی 8 فعال شده و صفر میشود که این خروجی رو میتوانید مستقیم به میکرو متصل کنید.