سلام اساتید عزیز کسی با mc34063 و lt 1073 کارکرده ؟
اگه لطف کنید اطلاعتی بدب
؟
می خواستم 3 به 12 تبدیل کنم با جریان 500 ma
lممنوننننم :question: