این نرم افزار یک نرم افزار بسیار جالب می باشد که برای کسانی که مایل به اخذ گواهینامه رانندگی می باشند می تواند بسیار مفید باشد.از مزیت های این نرم افزار می توان به فارسی بودن آن .امکان تست گرفتن در زمان مشخص و مهمتر از آن سازگاری با 90% گوشی های موبایل اشاره نمود.برای دانلود می توانید به ادامه مطلب مراجعه کنید...
http://download.ir/download_post_25771_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88 %D8%AF_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7 %D8%B1_Internet_Download_Manager_v6.05_Build_5.htm l#!/download_post_25473_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88 %D8%AF_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7 %D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86 _%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86 %D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7_ Driving_Rules_Java.html