نرم افزارهای ساخت Setup بسیار متنوع اند و هریک امکانات خاصی را ارائه می دهند. نرم افزار Inno Setup یکی از گزینه های مناسب برای رفع نیازهای تولید کنندگان نرم افزار در زمینه “توزیع” خواهد بود. Inno Setup متن باز و به زبان دلفی می باشد. با استفاده از آن می توان برای نرم افزارها برنامه Setup تولید نمود. با این برنامه قادر خواهید بود تا در عرض چند دقیقه برنامه Setup خود را بسازید و آن را روی تمامی سیستم عامل های ویندوز اجرا کنید. Inno Setup در عین سادگی، تواناییهای بسیار زیادی دارد.http://download.ir/#!/download_post_25986_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A 2%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%8 7%D8%A7%DB%8C_Setup_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D8%B1%D9%8 5_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_Inno_Setup_5.4.2. html