سلام
من وقتي از auto rute استفاده مي کنم دچار يه مشکل شدم.البته فکر مي کنم اشکال از تنظيمات altum 2005 باشه.

قبل از اعمال auto rute پين ها با يک خط خاکستري رنگ نازک به نزديک ترين پين مجاورش وصل شده که اگه با rute دستي اين پين ها رو وصل کني محو ميشه.اما وقتي از auto rute استفاده مي کنم با اينکه بعضي پين ها به هم متصل نمي شن باز اين خط ها محو مي شن و من براي جامپر زدن با سيم دچار مشکل ميشم.
چطور تنظيمات رو انجام بدم؟