سلام دوستان
كسي مي دونه كه سنسور مادون قرمز در هر ثانيه چه مقدار اطلاعات يا چند بيت اطلاعات رو مي تونه ارسال كنه . :smile: