سلام من دو تا سوال داشتم
خواهش می کنم زود جوابم رو بدید
یک اینکه شکل مدار جمع کننده ی 4 بیتی به روش جمع سریع رو می خواستم( با بلوک دیاگرام نه، با گیت های and or)
دو اینکه به مدار sr flipflop، پایه ی clear و preset ه جوری اضافه می شه؟( اینم با گیت می خام نه بلوک دیاگرامی)