سلام
من میخوام دو تا سنسور موقعیت یاب می خوام در یک جهت با فاصله 1 متر قرار بدم بعد در مختصات این دو سنسور قرار بگیرم بعد این دو سنسور ها مختصات منو نشون بده.
مثلا در دو گوشه خونه قرار بدم و بعد در هر جایی واستادم مختصات محل قرار گرفتن منو نشون بده.
اگه مفهوم نیود بگید