اگه امکان داره دو تا موضوع پروژه برای پایان دوره کاردانی معرفی کنید ,می خوام در زمینه طراحی سخت افزاری با vhdl باشه