سلام

من يه ماژول براي اندازه گيري ولتاژ يا جريان هاي فاز هاي يه موتور آسنکرون سه فاز لازم دارم (با رنج حدودا 0 تا 350 ولت)

فقط ميخوام اين جريان يا ولتاژ خوانده شده رو در کامپيوتر مشاهده کنم

يعني اين ماژول بايد طوري باشه که مقدار خوانده شده رو از طريق پرت هاي سريال يا يو اس بي به کامپيوتر بفرسته

آيا چنين ماژولي موجود هست و اگر موجود هست از کجا ميتونم تهيه کنم؟