هر موقع فايلي را دريافت ميكنم (از طريق بلوتوس) قبل از انتقال به فلدر مورد علاقه ام قابل پخش يا مشاهده هست ولي بعد از انتقال با پيغام قالب پرونده پشتيباني نميشود مواجه ميشوم .لطفا راهنمايي ام كنيد