سلام
دوستان عزیزی که در زمینه کنترل مطالعه دارند خواهشمند است در مورد نحوه رسم تابع تبدیل و ایجاد یک بلوک کنترلی برای ربات (نوع ربات مهم نیست) توضیح دهند .
با سپاس فراوان