سلام
آیا با استفاده از نرم افزار orcad می توانم یک مدارmix mode را تخلیل کنم؟خروجی یک FPGA را به ورودی یک مدار آنالوگ بدم و با استفاده از نرم افزار کل سیستم را شبیه سازی کنم؟(اگر نمی شه بهترین راهش چیه؟) :question: