سلام .لطفا یکی کمک کنه. برنامه پیاده سازی ضرب 8 بیتی در8 بیتی به صورت ترتیبی در VHDLرا می خواستم .اگه تحویلش ندم می افتم .