با سلام

لینک زیر رو اگر نگاه کنین دیگه نیازی به توضیح اضافی نیست!
http://www.touchuserinterface.com/2011/01/diy-pressure-sensor-using-velostat.html

این دو لینک هم هست
http://www.instructables.com/id/Flexible-Fabric-Pressure-Sensor/
و
http://www.instructables.com/id/Flexible-Fabric-Touch-Pad/

کسی می دونه این ورق Velostat رو از کجا میشه پیدا کرد؟

تشکر
شهریار