سلام
ببخشید من در این فروم تازه واردم و سوالم رو که در قسمت شبکه عصبی هم پرسیدم باز در اینجا تکرار می کنم .

در ارتباط بین اکسل و متلب مشکل دارم ، دستور رو طبق دستورات help e matlab میزنم و میسر رو هم درست وارد می کنم اما ارور میده :
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
دستورات:

fileName = 'spring.xls';


[a1, txt] = xlsread(('c:term3\NEURAL NETWORK\ghahremani project nerual\Code&Data\spring&#039);

__________________________________________________ _____________________________________________

ارور:
source: Microsoft Office Excel
Description: 'c:term3\NEURAL NETWORK\ghahremani project nerual\Code&Data\spring.xls' could not
be found. Check the spelling of the file name, and verify that the file location is correct.
__________________________________________________ _____________________________________________