میخواستم بدونم طول سیم بین سنسور التراسونیک و میکرو زیاد باشه (تقربا 3 متر) اشکالی تو نشون دادن فاصله دقیق ایجاد میشه؟