سلام دوستان!
کسی در مورد آنالیز صدای قلب پروژه ای انجام داده!؟!
فقط چندتا سوال دارم! :read: