با سلام
من برای پروژه کارشناسیم موضوع حفاظت سیستم های قدرت در حضور منابع پراکنده را انتخاب کردم
اما یه فصل داره که درباره پارامترهای سیستم قدرت(واحد تولید - انتقال و توزیع) هستش و من نمی دونم در این مورد چی بنویسم لذا از عزیزانی که در این مورد متن یا راهنمایی دارند خواهش می کنم منو راهنمایی کنند . با تشکر