ما که هر دفعه اینجا ی چی پرسیدیم هیچ کی جواب نداد
اما این یکی را دیگه جواب بدید خواهشا
در هنگام نوشتن
PROCEDURE
میشه توش از
proccess
استفاده کرد؟
زبان=vhdl