سلام دوستان
کسی گوشی تلویزیون دار خریده؟
خبر دارید کدوم مدل بهتره و از نظر قیمت هم مناسب باشه