گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

دانشگاه آزاد تبریز
استاد: ریخته گر غیاثی
اینم لینک دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=690