سلام به دوستان.
نحوه کار text display در plc چگونه است . با text display می شود برای تایمر و مقادیر برای مقایسه کننده های انالوگ مقدار داد