سلام
در رابطه با موتور Schrage ، موتور Dahlander ، ماشین های پر قدرت با هم محوری الکتریکی ، ماشین های کنترلی با هم محوری الکتریکی Synchro ، موتور های القایی ابشاری Cascade ، موتور های سه فاز خطی نیاز به مطلب دارم
اگر لینک و رفرنسی دارید و یا خودتان راجع به هر کدام از اینها اطلاعاتی دارید لطفا کمک کنید
ممنون