نحوه برنامه نویسی به زبانLADER برای اتصال ماژول اکسپنشن انالوگ(EM231) به PLC S7-200
جهت خواندن مقدار انالوگ از اکسپنشن انالوگ (EM231) چه کار باید بکنم. به چه صورت برنامه بنویسم(به زبان لدر)(قسمت CPU دیجیتال می باشد)؟
PLC S7-200 cpu 222,EM231 6es7231-ohc22-oxao
کلا به چه صورت می توان مقدار انالوگ را از یک پی ال سی خواند؟