برای سیستمی که طراحی می کنیم و هنوز اجرا نشده چطور می تونیم جریان هارمونیک که مثلا ناشی از قطع یک فاز باشه رو حساب کرد؟ همین طور حرارتی که ممکنه در اثر این چنین تغییراتی به وجود بیاد تا چه حد در سایز کابل تاثیر داره؟ منبعی وجود داره؟