ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.


جهت تبلیغ در وب سایت ECA کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
 1. #1
  2011/06/19
  تهران
  1,706
  8

  کمک در ساخت wav player

  سلام دوستان
  من دو سه روز هست که دارم این رو درست میکنم اما کار نمی کنه :angry:
  از میکروکنترولر atmega 32 استفاده کردم رم sd 2g وصل کردم اما هر کاری که میکنم کار نمی کنه روی ال سی دی همون Search Card... نوشته از دوستام می خوام کمک کنند
  با تشکر
 2. #2
  2010/07/13
  تهران
  1,282
  20

  پاسخ : کمک در ساخت wav player

  سلام اگه ممکنه برنامه و شماتيکي که بستين رو بزارين تا دوستان راهنماييتون کنن با تشکّر
  AV Maziton 100
  Render By Artlantis Studio
  [img width=346 height=100]http://maziyar123.persiangig.com/View.jpg[/img]
 3. #3
  2011/06/19
  تهران
  1,706
  8

  پاسخ : کمک در ساخت wav player

  سلام
  یادم رفت بزارم
  این برنامه

  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 16000000
  $hwstack = 64
  $swstack = 64
  $framesize = 64

  'LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.3 , Db5 = Pina.2 , Db6 = Pina.1 , Db7 = _
  Pina.0 , Rs = Pina.5 , E = Pina.4
  Config Lcd = 16 * 2
  Cursor Off : Cls
  Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 'First #
  Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 18 , 26 , 30 , 26 , 18 , 32 'Play/Pause >|
  Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 2 , 6 , 14 , 6 , 2 , 32 'Back <<
  Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 8 , 12 , 14 , 12 , 8 , 32 'Forward >>
  'PWM
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1

  'Constants
  Const Msbl = 0

  'Variables
  Dim Indat(512) As Byte 'Memory buffer
  Dim Dat As Byte
  Dim Resp As Byte
  Dim I As Word
  Dim Addr As Long
  Dim Address As Long
  Dim Fat As String * 5
  Dim Firstaddr As Long
  Dim Play As Bit

  'Aliases
  Cs Alias Portc.5
  Clk Alias Portc.3
  Miso Alias Pinc.2 'Mcu inp <- MMC
  Mosi Alias Portc.4 'Mcu out -> MMC

  'Declarations
  Declare Sub Minit
  Declare Sub Mread(byval Addr As Long)
  Declare Sub Msearch
  Declare Sub Mfirstfile
  Declare Sub Menu

  Config Pinc.5 = Output
  Config Pinc.3 = Output
  Config Pinc.4 = Output
  Config Pinc.2 = Input
  Waitms 300
  Config Spi = Soft , Din = Pinc.2 , Dout = Portc.4 , Ss = Portc.5 , Clock = Portc.3
  Spiinit

  'Keys
  Config Pind.6 = Input
  Config Pind.7 = Input
  Config Pinb.2 = Input
  Config Pinb.3 = Input

  'Set Pullup
  Portd.6 = 1
  Portd.7 = 1
  Portb.2 = 1
  Portb.3 = 1

  'Alias
  First_key Alias Pind.6
  Play_key Alias Pind.7
  Prev_key Alias Pinb.2
  Next_key Alias Pinb.3

  '____________________________________________ ___________________________________
  'Main Prog Start Here:
  For I = 1 To 100
  Pwm1a = 0
  Waitms 1
  Pwm1a = 64
  Waitms 1
  Next I

  Cls : Lcd " Search Card..."
  Call Minit
  Call Msearch
  Call Mfirstfile
  Call Menu

  'Adrrr = 281600 '256MB Micro SD FAT16 Start Addr
  'Adrrr = 265728 '1GB Micro SD FAT16 Start Addr
  'Adrrr = 396288 '1GB DVRS MMC FAT16 Start Addr
  'Adrrr = 2113024 '1GB DVRS MMC FAT32 Start Addr

  'FAT Addr
  'Adrrr = 19968 '256 Micro SD FAT16/32 Addr
  'Adrrr = 0 '1GB Micro SD FAT16/32 Addr
  'Adrrr = 130560 '1GB DVRS MMC FAT16/32 Addr

  Xloop:
  Set Cs
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  End
  '____________________________________________ ___________________________________
  'Init SD/MMC By Diol [Compsys1.com]
  Sub Minit
  Set Cs
  Dat = &HFF
  For I = 1 To 10
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Next I
  Resp = 255
  Reset Cs
  Cmd0:
  Dat = &H40
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Addr = &H00000000
  Shiftout Mosi , Clk , Addr , Msbl
  Dat = &H95
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  While Resp <> &H01
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Wend
  Set Cs
  Waitms 50
  Reset Cs
  Dat = &HFF
  Cmd1:
  While Resp <> &H00
  Set Cs
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Reset Cs
  Dat = &H41
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Addr = 0
  Shiftout Mosi , Clk , Addr , Msbl
  Dat = &HFF
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Wend
  Dat = &HFF
  Set Cs
  End Sub
  '____________________________________________ ___________________________________
  'Read SD/MMC Sector By Diol [Compsys1.com]
  Sub Mread(byval Addr As Long)
  Set Cs
  Dat = &HFF
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Reset Cs
  Dat = &H51
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Shiftout Mosi , Clk , Addr , Msbl
  Dat = &HFF
  Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  While Resp <> 0
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Wend
  While Resp <> &HFE
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Wend
  Dim Stn As Byte , A As String * 20 , C As Byte , J1 As Byte
  For I = 1 To 512
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Indat(i) = Resp
  If Play = 1 Then
  Pwm1a = Resp
  Waitus 30
  End If
  Next I
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
  Set Cs
  End Sub
  '____________________________________________ ___________________________________
  'Search FAT Table Of SD/MMC By Behnam [AVR64.com]
  Sub Msearch
  Address = 0
  Do
  Call Mread(address)
  For I = 1 To 512
  'M is First Char Of "MSDOS5.0" In FAT Sector
  If Indat(i) = "M" Then Exit Do
  Next I
  Address = Address + 512
  Home L : Lcd "Addr:" ; Address
  Loop
  Cls : Lcd "MMC OK"
  Lowerline
  Lcd "MMC FAT: "
  '------------------------ Byte 55 to 59 Contain "FAT16" String, IF FATis16
  For I = 55 To 59
  Fat = Fat + Chr(indat(i))
  Next I
  If Fat = "FAT16" Then
  Lcd "FAT16"
  End If
  '------------------------ Byte 83 to 87 Contain "FAT32" String, IF FATis32
  For I = 83 To 87
  Fat = Fat + Chr(indat(i))
  Next I
  If Fat = "FAT32" Then
  Lcd "FAT32"
  End If
  Wait 2
  End Sub
  '____________________________________________ ___________________________________
  'Find First File Address Of SD/MMC By Behnam [AVR64.com]
  Sub Mfirstfile
  Cls : Lcd " Search File..."
  Address = 0
  Do
  Call Mread(address)
  For I = 1 To 512
  '1 is Last Char Of "F1" In First File Sector
  If Indat(i) = "1" And Indat(i -1) = "F" Then Exit Do
  Next I
  Address = Address + 512
  Home L : Lcd "Addr:" ; Address
  Loop
  Cls : Lcd "First File:"
  Lowerline
  Lcd Address
  Firstaddr = Address 'Copy FirstFile Addr
  Wait 2
  End Sub
  '____________________________________________ ___________________________________
  Sub Menu
  Address = Firstaddr
  Play = 1
  Cls : Lcd " Wave Player"
  Lowerline
  Lcd Chr(0) ; Spc(4) ; Chr(1) ; Spc(4) ; Chr(2) ; Spc(4) ; Chr(3)
  Do
  'Read Keys
  If Play_key = 0 Then 'Pause
  Waitms 300
  Do
  If Play_key = 0 Then Exit Do 'Play
  Loop
  Waitms 300
  End If
  If First_key = 0 Then Address = Firstaddr 'First
  If Prev_key = 0 Then 'Prev
  If Address > Firstaddr Then Address = Address - 1048576
  Waitms 50
  End If
  If Next_key = 0 Then 'Next
  Address = Address + 1048576
  Waitms 50
  End If
  Call Mread(address)
  Address = Address + 512
  Loop
  End Sub
  البته برنامه رو خودم ننوشتم

  شماتیک
  من همه چیزرو عین این ساختم اما ال سی دی رو دستکاری کردم
  http://up5.iranblog.com/images/jhohj1hvrta7asjx7.rar
 4. #4
  2010/07/13
  تهران
  1,282
  20

  پاسخ : کمک در ساخت wav player

  منم همينو درست کردم ولي روي مگا8
  روي مگا32 امتحان کردم نشد
  منم فقط پايه هاي lcd رو عوض کردم ولي احتمالا چيزاي ديگش هم بايد عوض بشه

  پيشنهاد ميکنم اگه مگا8 داري از همون استفاده کن
  من که راحت جواب گرفتم

  Jtag رو غير فعّال کن چون رو پورت C کار ميکني من امتحان نکردم امتحان کن ببين چي ميشه
  AV Maziton 100
  Render By Artlantis Studio
  [img width=346 height=100]http://maziyar123.persiangig.com/View.jpg[/img]
 5. #5
  2011/06/19
  تهران
  1,706
  8

  پاسخ : کمک در ساخت wav player

  اقا مرسی دست درد نکنه مشکلم حل شد :icon_razz: :wow: :applause: :wow: :applause: :
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوعات مشابه

 1. ساخت wave player
  توسط noorworkshop در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 2015/01/24, 16:18
 2. ساخت MP3 Player
  توسط fa2020 در انجمن مدار هاي ديجيتال
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/03/27, 09:41
 3. نحوه ساخت USB Player ؟
  توسط sobhan537 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2014/01/19, 12:12
 4. پیشنهاد ساخت MP4 Player
  توسط ahmadpashaei در انجمن گفتگو درباره ECA
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 2012/11/25, 19:14
 5. ساخت mp3 player با vs1003
  توسط rahpanelec85 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/03/08, 16:16

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •