سلام
عذر میخوام که اینقدر سوال میکنم ولی راستشو بخواید جایی بهتر از اینجا برای مطرح کردن سوالام پیدا نکردم

می خاستم ببینم این Warning برای چیه ؟
(بعد از فراخوانی اسکریپت untitled.fig پیداش میشه البته هیچ مشکلی به وجود نمیاره)