سلام به همه
بچه ها در مورد طراحی LVDT با دقت 0.001 میلیمتر چی دارین؟
در مورد IC AD698 که درایور LVDT چی دارین و کی باهاش کار کرده؟
مسئله حیاتیه کمک برسونید