سلام من لیسانسم الکترونیکه و ارشد مهندسی پزشکی قبول شدم برای درس bioinstrumen (ابزار دقیق)و dsp(discrete singnal processing)احتیاج به مقالات روز و کامل دارم(مجانی) برای ارایه به استادلطفا معرفی کنید