من یک پروژه ای دارم که در اون نیاز به تعیین مقدار کربن خاک دارم ؛لذا سنسوری که بتونه این مجهول را برام حل کنه نیاز دارم لطفا در این زمینه اگه کسی اطلاعاتی داره من را راهنمایی کنه . ممنون می شم .