سلام

کسی کدی یا برنامه ای برای غیر فعال کردن تنظیم خودکار نور وبکم نداره ؟

چون خیلی سرعت رو پایین میاره .

اگه به زبان دلفی باشه خیلی بهتره .