پایه های GCLK1-GCLK2-OE1-OE2-GLCRn در EPM7128 برای چی هست؟؟
برای پروگرم با Byte Blaster فقط باید پایه های TDI-TDO-TCK-TMS رو وصل کنم؟
برای راه اندازه چیز دیگه نیاز نیست؟؟
در مورد ولتاژ هاش هم میشه کمکم کنید

من تو دیتا شیتش دیدم که فقط میشه 100 بار ERASE کرد-درسته؟