سلام
من برنامه ای که مربوط به

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

بود رو ریختم رو

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

ولی متاسفانه جواب نگرفتم البته نه این که بی تاثیر باشه اطلاعات رد بدل مبشه ولی نا مفهومه

باود ریت رو هم چک کردم
کام هم سالمه
برنامه هم سالمه چون روی برد ریخته شده و تست شده!
مکس 232 هم سالمه چون اون دوتا سیم مربوط به میکرو رو دادم به هم هر چی تو کامپیوتر مینوشتم مینوشت!
ولی از برد هرچی میومد نامفهومه!
و شماتیک رو چک کردم دیدم روی برد یه ای سی مبدل 3.3 به 5 هست ایا این لازمه؟
اخه من تا حالا با at91sam7x256 کار میکردم و مستقیم وصلش کرده بودم به پی سی و مشکلی نداشتم!