سلام
کسی هست که با سنسور دود acrosens کار کرده باشه یا دیتا شیتشو داشته باشه؟