من میخوام از dace در matlab استفاده کنم ، اما هرکاری کردم add نمیشه ، میشه راهنمایی کنید ؟