سلام دوستان من اطلاعات کاملی راجع به این موضوع می خواهم . لطفا اگر مثالی هم در این رابطه دارید بنویسید. چطور بااستفاده از آن پردازش را انجام می دهیم. :angry:
من باید 1 ساعت در این باره کنفرانس دهم ولی چیز مناسبی پیدا نکردم. لطفا مطالبیی که می فرستید به فارسی باشد :agree: