سلام به مديران و اعضاي محترم سايت:

در برد هاي آموزشي از micrium 2 تا از ماژول هاش به نامهاي uc و graphics وجود داره ولي اين شرکت ماژول هاي بسيار خوب ديگري هم براي کار طراحي کرده

آيا کسي از دوستان اين کتابخانه ها را در اختيار دارند يا لينک دريافت آنها را دارند??
مثل کتارخانه شبکه usb host and guest و ...