از دوستان کسی می تونه خواهشا راجب استفاده از عناصر برنامه ی ADS تو برنامه ی SPICE راهنماییم کنه؟ :sad: