سلام
ببخشید من با VHDL کار نکردم
ولی کارم گیره . لطف کنید اگه می تونید کمکم کنید. چند تا سوال ساده با
VHDL دارم اگه میشه کدش رو برام بذارید خیلی ممنون می شم. :sad:

سوال 1 : یکعدد mux 4*1 با استفاده از Mux 2*1

سوال 2 : یکعدد decoder 4*16 با استفاده از Decoder 2*4

سوال 3 : یکعدد decoder 2*4 با کمک decoder 1*2

سوال 4 : یکعدد decoder 3*8 با استفاده از decoder 1*2 و decoder 2*4

به زبان VHDL باشه. فقط خیلی زود عجله ای . ممنون از لطفتون.
اگه دیاگرام هم بکشید ممنون میشم ( البته دیاگرامشون را دارم.)
:smile: