ميخوام 270 led روشن كنم. (5mm)
90 تا قرمز و 90 تا سفيد و 90 تا سبز
سه رديف 90 تايي سري شده با هم موازي ميشن.
جريان 20 تا 24 ميلي آمپر و ولتاژي حدود 300 ولت مي خواد
كسي ميتونه يه منبع تغذيه مناسب معرفي بكنه؟