یه روش تستی وسریع تو کتاب دیجیتال مدرسان بود .که یه مالتی پلکسر ورودیهاش نصف میشد کسی اون قسمت داره که چطوری با یه جدول این کار رو میکرد