کار چیپ یا همان آی سی ITE در مادربرد کامپیوتر چیست
در اصل چیکار می کند و چگونه بفهمنیم عیب از این قطعه هست یا نه
چرا بعضی از مادربرد ها جای این ای سی را روی برد دارند ولی خود ای سی نیست
برای چه