ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.


جهت تبلیغ در وب سایت ECA کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
 1. #11
  2009/10/21
  تهران
  2,508
  214

  پاسخ : خطا در کدویژن

  یه جا دیگه هم پرسیده بودین. شما موقع استفاده (فراخوانی یا همون call ) تابع 4 تا اشاره گر (آدرس ) بهش دادی که کامپایلر با توجه به اعلان تابع در هدر فایل میشگه این تعداد زیاده. یه نگاه به هدر فایل یا هلپ تابع بنداز
 2. #12
  2011/09/20
  بجنورد
  973
  51

  پاسخ : خطا در کدویژن

  دوستان من این برنامه رو دارم ( خودم ننوشتم واقعیت خودمم هم دقیق نمی دونم چیه )می گن برنامه ضربان قلبه ، بگذریم ، این برنامه ارور زیر رو میده چه طوری می تونم ارور رو برطرف کنم ؟
  Error: must declare first in block
  /*******************************************************
  This program was created by the
  CodeWizardAVR V3.12 Advanced
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.com

  Project :
  Version :
  Date : 16
  Author :
  Company :
  Comments:


  Chip type : ATmega32
  Program type : Application
  AVR Core Clock frequency: 8/000000 MHz
  Memory model : Small
  External RAM size : 0
  Data Stack size : 512
  *******************************************************/

  #include <mega32.h>
  // Alphanumeric LCD functions
  #include <alcd.h>

  #include <stdio.h>
  #include <delay.h>
  char Second=0;
  char t;
  char x;

  // Timer1 output compare A interrupt service routine
  interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
  {
  if(PINB.1==0)
  {
  t=60;
  x=1;
  }
  else
  {
  t=15;
  x=4;
  }

  Second++;
  if (Second>t)
  {
  Second=0;

  }

  }

  char display[24];

  void HEART_BIT_C0UNTER_adult(void)
  {
  int Heartbeat;
  while (1)
  {
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  sprintf(display,"Wait60Second:%d",Second);
  lcd_puts(display);

  if (Second>t)
  {
  lcd_clear();
  Second=0;
  Heartbeat=TCNT0*x;
  TCCR0=0;
  lcd_gotoxy(0,0);
  sprintf(display,"ALL Heartbeat:%d",Heartbeat);
  lcd_puts(display);
  lcd_gotoxy(0,1);
  sprintf(display,"Mood:Low");
  if (Heartbeat<60)
  {
  lcd_puts(display);
  }
  sprintf(display,"Mood:Normal");
  if (Heartbeat>=60&Heartbeat<100)
  {
  lcd_puts(display);}
  sprintf(display,"Mood:High");
  if (Heartbeat>=100)
  {
  lcd_puts(display);
  }
  break;
  }
  }
  }
  void HEART_BIT_C0UNTER_baby(void)
  {
  int Heartbeat;
  while (1)
  {
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  sprintf(display,"Wait afew Second:%d",Second);
  lcd_puts(display);
  if (PINB.2==0)
  {

  if (Second>t)
  {
  lcd_clear();
  Second=0;
  Heartbeat=TCNT0*x;
  lcd_gotoxy(0,0);
  sprintf(display,"ALL Heartbeat:%d",Heartbeat);
  lcd_puts(display);
  lcd_gotoxy(0,1);
  sprintf(display,"Mood:Low");
  if (Heartbeat<100)
  {
  lcd_puts(display);
  }
  sprintf(display,"Mood:Normal");
  if (Heartbeat>100&Heartbeat<120)
  {
  lcd_puts(display);
  }
  sprintf(display,"Mood:High");
  if (Heartbeat>=120)
  {
  lcd_puts(display);
  }
  break;
  }
  }
  }

  void main(void)
  {

  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
  DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
  // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
  PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);

  // Port B initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
  DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P
  PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);

  // Port C initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
  DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
  PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);

  // Port D initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
  DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
  PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: T0 pin Rising Edge
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (1<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 31/250 kHz
  // Mode: CTC top=OCR1A
  // OC1A output: Disconnected
  // OC1B output: Disconnected
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer Period: 3/936 ms
  // Timer1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: On
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
  TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x7A;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x12;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer2 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0<<AS2;
  TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
  MCUCSR=(0<<ISC2);

  // USART initialization
  // USART disabled
  UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // The Analog Comparator's positive input is
  // connected to the AIN0 pin
  // The Analog Comparator's negative input is
  // connected to the AIN1 pin
  ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
  SFIOR=(0<<ACME);

  // ADC initialization
  // ADC disabled
  ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);

  // SPI initialization
  // SPI disabled
  SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);

  // TWI initialization
  // TWI disabled
  TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);

  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections are specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTA Bit 0
  // RD - PORTA Bit 1
  // EN - PORTA Bit 2
  // D4 - PORTA Bit 4
  // D5 - PORTA Bit 5
  // D6 - PORTA Bit 6
  // D7 - PORTA Bit 7
  // Characters/line: 24
  lcd_init(24);

  // Watchdog Timer initialization
  // Watchdog Timer Prescaler: OSC/256k
  WDTCR=(0<<WDTOE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (0<<WDP1) | (0<<WDP0);

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_putsf(" Heartbeat");
  lcd_gotoxy(0,1);
  lcd_putsf(" <<START>>");
  delay_ms(100);
  while (1)
  {
  if (PINB.0==0)
  {
  TCNT0=0;
  TCCR0=0x07;
  lcd_clear();
  if (PINB.2==0)
  {
  HEART_BIT_C0UNTER_baby();
  }
  else
  {
  HEART_BIT_C0UNTER_adult();
  }
  while(PINB.0==0)
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_putsf(" <<Heartbeat>>");
  lcd_gotoxy(0,1);
  lcd_putsf(" <<START>>");

  }
  }
  }
  }
  راستی وقتی روی ارور کلیک می کنم خط 138 رو نشون میده
  ویرایش توسط AMIN GHAFFARI : 2016/06/13 در ساعت 21:41
 3. #13
  2013/06/28
  103
  23

  پاسخ : خطا در کدویژن

  همون طور که دوست عزیزمون فرمودند این ارور میگه باید متغیر یا تابع خط 137 رو داخل { } تعریف کنی
  الان 138 کجاست؟؟؟
  موقع ارسال این پست چی فک میکردی؟؟؟
 4. #14
  2011/09/20
  بجنورد
  973
  51

  پاسخ : خطا در کدویژن

  نقل قول نوشته اصلی توسط hayahu

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  همون طور که دوست عزیزمون فرمودند این ارور میگه باید متغیر یا تابع خط 137 رو داخل { } تعریف کنی
  ok درست شد ممنون
  نقل قول نوشته اصلی توسط hayahu

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  الان 138 کجاست؟؟؟
  موقع ارسال این پست چی فک میکردی؟؟؟
  زیاد جدی نگیر
  ولی خطوط برنامه شماره دارن دیگه ندارن ؟! تو پستی که گذاشتم معلومه که
  ویرایش توسط AMIN GHAFFARI : 2016/06/13 در ساعت 23:36
 5. #15
  2018/06/25
  148
  9

  پاسخ : خطا در کدویژن

  سلام مهندسین عزیز این تابع تو برنامه خطا گرفته می شه دلیلشه چی می تونه باشه؟
  کد:
  void alarm () {
  	PORTB.3 = 1;
  	PORTB.1 = 0;
  	delay_ms(5000);
  	PORTB.4 = 1;
  	state = 1;
  	PORTB.3 = 0;
 6. #16
  2017/06/13
  515
  275

  پاسخ : خطا در کدویژن

  نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen74

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  سلام مهندسین عزیز این تابع تو برنامه خطا گرفته می شه دلیلشه چی می تونه باشه؟
  کد:
  void alarm () {
    PORTB.3 = 1;
    PORTB.1 = 0;
    delay_ms(5000);
    PORTB.4 = 1;
    state = 1;
    PORTB.3 = 0;
  سلام
  تنها چیزی که الآن مشخصه اینه که علامت { رو پایان تعریف تابع نذاشتید.
 7. #17
  2018/06/25
  148
  9

  پاسخ : خطا در کدویژن

  با سلام این برنامه خیلی برام مهمه برا همین مجبور شدم کلش رو اینجا قرار بدم در قسمت تابع فانک 1 ارور می ده ولی نمی تونم درستش کنم لطفاً راهنمایی کنید:
  کد:
  #include <mega8.h>
  #include <delay.h>
  void normalact() {
   while (PIND.2==1 && PIND.3==0){
   PORTB.3=1;
   delay_ms(1000);
   }
   while (PIND.2==1 && PIND.3==1){
   while (PIND.0 != 1) PORTB.0=1;
   if (PIND.0==1) {
    PORTB.4=0;
    PORTB.0=0;
   }
   if (PIND.2==0){
    while (PIND.1 != 0) {
     PORTB.2=1;
     PORTB.0=0;
     PORTB.1=1;
    }
    if (PIND.1=0) {
      PORTB.3=1;
      PORTB.1=0;
      PORTB.2=0;
      delay_ms(5000);
      PORTB.4=1;
      PORTB.3=0;
    }
   }
   while (PINC.1==1 && PINC.0==1);
   }
   
  void func1 () {
   while (PIND.3==1){
    PORTB.2=1;
    while (PIND.0 != 1) PORTB.0=1;
    if (PIND.0==1){
      PORTB.4=0;
      PORTB.0=0;
    }
   }
   if (PIND.3==0 && PIND.2==1) PORTB.2=0;
   else if (PIND.3==0 && PIND.2==0){
    while (PIND.1 != 0){
      PORTB.2=1;
      PORTB.0=0;
      PORTB.1=1;
    }
    if (PIND.1=0){
      PORTB.3=1;
      PORTB.1=0;
      PORTB.2=0;
      delay_ms(5000);
      PORTB.4=1;
      PORTB.3=0;
    }
   }
   while (PINC.1==0);
  }
  void opswitch() {
   PORTB.1=0;
   PORTB.2=1;
   while (PIND.0 != 1) PORTB.0=1;
   if (PIND.0==1){
    PORTB.4=0;
    PORTB.0=0;
   }
   while (PINC.0==0);
  }
  void buzzer() {
   PORTB.3=1;
   delay_ms(1000);
   while (PINC.1==0 && PINC.0==0);
  } 
  
  
  void main(void)
  {
  DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
  PORTB=(1<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
  DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
  PORTC=(1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (1<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
  DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
  PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
  while (1)
     {
        if (PINC.1==1) func1 ();
        else if (PINC.0==0) opswitch();
        else if (PINC.1==0 && PINC.0==0) buzzer();
        else if (PINC.1==1 && PINC.0==1) normalact();
  
  
     }
  }
 8. #18
  2015/08/27
  1,753
  1,005

  پاسخ : خطا در کدویژن

  نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen74

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  با سلام این برنامه خیلی برام مهمه برا همین مجبور شدم کلش رو اینجا قرار بدم در قسمت تابع فانک 1 ارور می ده ولی نمی تونم درستش کنم لطفاً راهنمایی کنید:
  سلام دوست عزیز

  پس از بررسی متوجه شدم مشکل از تابع normalact هست . کافیه آکولادی که برای این تابع باز کردی رو بعد پایان کدهای تابع ببندی
  یعنی تو خط 31 یه آکولاد بسته بزار

  سوالی داشتید در خدمتم
  موفق باشید
  ویرایش توسط rezamajdi : 2019/01/03 در ساعت 11:58
  آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .


صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18

موضوعات مشابه

 1. کدویژن!!!
  توسط aliali6624 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2015/11/13, 04:04
 2. i2c در کدویژن
  توسط h2vain در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2015/10/19, 03:28
 3. کدویژن
  توسط honestman در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 2015/09/09, 11:21
 4. کدویژن
  توسط Saeed SJ در انجمن برنامه نويسي و اينترفيس
  پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2015/05/20, 11:34
 5. خطا در کدویژن
  توسط ben-robot در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/08/01, 23:15

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •