برای lpc2368 تصمیم به هدر نویسی کردم گفتم هر چی مینویسم بزارم دوستان استفاده کنن اگرم مشکل داشت بهم بگین
ADC
http://www.mediafire.com/?18jggc7hy4d1ab4
LCD 16x2
http://www.mediafire.com/?awj6ul5kb5ta6rp
UART 0 1 2 3
http://www.mediafire.com/?433p51ad8242t1x
DELAY
http://www.mediafire.com/?28ux0gcev7jky92