سلام
چطور میشه سرعت سرو رو در یک بازه از زاویه مثلا (0 درجه تا 90 درجه) کنترل کرد ؟
یعنی میشه این بازه از زاویه بنا به یکی از دو حالت پایین با دو سرعت طی بشه؟
حالت اول: یک حرکت بیشتر نداریم از a تا b اما سرعت در همین فاصله متغیر است.
حالت دوم: حرکت دو حرکت جداست ؛ یک حرکت با سرعت ثابتx و حرکت دوم با سرعت ثابتy
:read: