:wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
خوشحالم که موفق شدي
راستي
حدود 5 ماه هست روي اين پروژه كار ميكنم.
پنج ماه کار کردي؟؟؟؟؟؟؟؟

خوب مي بينم که تو مدارت از شارژر موبايل استفاده کردي
حالا بازم مي گي که مدار مسعود بدرد نمي خوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟